مقدمه ای برطراحي وتحليل الگوريتمها علی نوراله

مقدمه ای برطراحي وتحليل الگوريتمها علی نوراله

  مقدمه ای برطراحي وتحليل الگوريتمها چکیده: تلاش بي پايان ذهن انسان هاي كنجكاو براي كشف ناشناخته ها و حل مسائل جالب يكي ...

ادامه مطلب

بهترین کتاب درسی آمار و احتمال مهندسی

بهترین کتاب درسی آمار و احتمال مهندسی

کتاب آمار و احتمال مهندسی توضیحات کتاب آموزشی : بهترین کتاب درسی آمار و احتمال مهندسی : آمار و احتمال آمار رشته وسیع و گسترده ای از ر...

ادامه مطلب