آموزش زبان برنامه نویسی پرولوگ سید ناصر رضوی

آموزش زبان برنامه نویسی پرولوگ سید ناصر رضوی

  آموزش زبان برنامه نویسی پرولوگ پرولوگ (prolog) یک زبان برنامه‌نویسی منطقی چند منظوره مبتنی بر مفاهیم هوش مصنوعی و زبان‌شنا...

ادامه مطلب