کتاب اکترونیک کاربردی رشته الکتروتکنیک

کتاب اکترونیک کاربردی رشته الکتروتکنیک مقدمه: باسلام خدمت کاربران عزیز،با کتاب الکترونیک کاربردی رشته الکتر...

ادامه مطلب

دانلود کتاب درسی بازپیچی الکتروموتورها

بازپیچی الکتروموتورها بیش تر کارهای مکانیکی در کارخانجات بدست الکتروموتورهای سه فاز انجام می شود و اکثر وسایل خانگی...

ادامه مطلب

کتاب درسی مبانی برق الکترونیک در خودرو

کتاب درسی مبانی برق الکترونیک در خودرو اندازه گیرى کمیت هاى الکتریکى و الکترونیکى منطبق براهداف آموزشى شاخه کاردانش...

ادامه مطلب

کتاب درسی تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی هنرستان

کتاب درسی تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی هنرستان برای سیم پیچی موتورهای سه فاز یا تک فاز باید یک سری اطلاعات فنی را درب...

ادامه مطلب