جزوه درسی جبر خطی رشته مهندسی برق

جزوه درسی جبر خطی رشته مهندسی برق جبر خطّی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعۀ ماتریسها، بردارها، فضاه...

ادامه مطلب