جزوه درسی الکترونیک ۳ دکتر رحمتی

جزوه درسی الکترونیک 3 دکتر رحمتی میشه گفت که الکترونیک یک علم جدید هست. که با توجه به جدید بودنش سرعتی بالاتر از دیگر علوم  داشته اس...

ادامه مطلب

دانلود اسلاید درسی الکترونیک ۳

دانلود اسلاید درسی الکترونیک 3 در الکترونیک  چند  تعریف داریم که لازم هست که آنهارا توضیح دهیم:  تعریف ولتاژ:  ولتاژ به طور عامیا...

ادامه مطلب