جزوه درسی مدار منطقی رشته برق

جزوه درسی مدار منطقی رشته برق

جزوه آموزشی مدار منطقی رشته برق توضیحات :  جزوه درسی مدار منطقی رشته برق : مدار منطقی کلمه ای است که به طور حتم بسیاری از شما عزیزان...

ادامه مطلب

دانلود کتاب درسی مدار منطقی موریس مانو

دانلود کتاب درسی مدار منطقی موریس مانو

کتاب درسی مدار منطقی موریس مانو توضیحات : دانلود کتاب درسی مدار منطقی موریس مانو : مدار منطقی کلمه ای است که به طور حتم بسیاری از شم...

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزشی آزمایشگاه مدار

دانلود جزوه آموزشی آزمایشگاه مدار

جزوه آزمایشگاه مدار مقدمه دانلود جزوه آموزشی آزمایشگاه مدار : مدار منطقی کلمه ای  است که به طور حتم اکثر شما عزیزان بارها آن را شنیده...

ادامه مطلب

زبان تخصصی رشته برق

جزوه آموزشی ترجمه زبان تخصصی رشته برق

جزوه آموزشی ترجمه زبان تخصصی رشته برق توضیحات : جزوه آموزشی ترجمه زبان تخصصی رشته برق : زمانی که برای تحقیق و ارائه های دانشجویی به م...

ادامه مطلب

دانلود واژه نامه تخصصی رشته برق

دانلود واژه نامه تخصصی رشته برق

دانلود واژه نامه تخصصی رشته برق مقدمه :  دانلود واژه نامه تخصصی رشته برق : زمانی که برای تحقیق و ارائه های دانشجویی به مقالات خارجی م...

ادامه مطلب

کتاب بررسی سیستم های قدرت دانشگاه امیرکبیر

کتاب بررسی سیستم های قدرت دانشگاه امیرکبیر

کتاب بررسی سیستم های قدرت دانشگاه امیرکبیر مقدمه : کتاب بررسی سیستم های قدرت دانشگاه امیرکبیر : شبکه‌ای از اجزای الکتریکی که برای ایم...

ادامه مطلب

جزوه های آموزشی طراحی الکترونیک

جزوه های آموزشی طراحی الکترونیک

جزوه های آموزشی طراحی الکترونیک توضیحات : جزوه های آموزشی طراحی الکترونیک : هر دیود از اتصال دو نیمه هادی نوع n, p حاصل می گردد. نیمه...

ادامه مطلب

بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی

بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی

بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی : وقتی برای تحقیق و ارائه های دانشجویی از مقالات خارجی استفاده می کنیم، هم...

ادامه مطلب

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول : وقتی برای تحقیق و ارائه های دانشجویی از مقالات خارجی...

ادامه مطلب

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم : وقتی برای تحقیق و ارائه های دانشجویی از مقالات خارجی...

ادامه مطلب