جزوه دستنویس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

جزوه دستنویس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس درباره جزوه :  جزوه دستنویس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس تحت نظا...

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزشی راه حل های الکترومغناطیس مهندسی

دانلود کتاب آموزشی راه حل های الکترومغناطیس مهندسی سابقه مغناطیس مربوط به قبل از تاریخ است. افسانه چوپانی بنام ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب درسی الکترومغناطیس

دانلود کتاب درسی الکترومغناطیس توضیحات : سابقه مغناطیس مربوط به قبل از تاریخ است. افسانه چوپانی بنام  مگنز (Magnes) که هنگام چر...

ادامه مطلب