بهترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت 2

بهترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت ۲

بهترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت 2 توضیحات : بهترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت 2 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Syst...

ادامه مطلب

ساده ترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت 1

ساده ترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت ۱

ساده ترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت 1 توضیحات : ساده ترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت 1 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassaul...

ادامه مطلب

آموزش اپلیکیشن کتیا محیط پیشرفته پارت 6

آموزش اپلیکیشن کتیا محیط پیشرفته پارت ۶

آموزش اپلیکیشن کتیا محیط پیشرفته پارت 6 توضیحات : آموزش اپلیکیشن کتیا محیط پیشرفته پارت 6 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط D...

ادامه مطلب